2015 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2015 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The concert hall at the Sydney Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 40,000 times in 2015. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 15 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

Một kiếp thần tử : 4

M Ộ T  K I Ế P  T H Ầ N  T Ử

– 4 –

Phó công phủ lý sơ kiến kinh hồng, Tử Cấm thành trung ám tham hư thực.

(Lần đầu gặp gỡ vô cùng kinh động trong phủ Phó công, âm thầm nghe ngóng thật giả trong Tử Cấm thành.)

Tiếp tục đọc

Một kiếp thần tử : 3

M Ộ T  K I Ế P  T H Ầ N  T Ử

– 3 –

Phúc Trường An tham thương vi động dung, Viên Tử Tài thưởng thi phục canh danh.

(Phúc Trường An vì xúc động mà quan tâm đến vết thương, Viên Tử Tài[1] vì tán thưởng thơ mà giúp đổi tên.)

Tiếp tục đọc

Một kiếp thần tử : 2

M Ộ T  K I Ế P  T H Ầ N  T Ử

– 2 –

Tâm cấp hỏa liệu mưu sắc cầu hoan, nghịch cảnh tồn thân kế phàn quyền quý.

(Lòng như lửa đốt tính kế để cầu yêu, nương nhờ quyền quý giữ thân trong nghịch cảnh.)

Tiếp tục đọc

Một kiếp thần tử : 1

M Ộ T  K I Ế P  T H Ầ N  T Ử

– 1 –

Bần gia tử sơ nhập Hàm An cung, kiêu quốc thích tái khởi Long Dương tính.

(Con nhà nghèo lần đầu đến cung Hàm An, quốc thích kiêu căng lại bắt đầu nổi tính Long Dương[1])

Tiếp tục đọc

Một kiếp thần tử : Văn án

M Ộ T  K I Ế P  T H Ầ N  T Ử

Văn án

Cậu thúc ngựa Kim Xuyên[1], chĩa kiếm sa trường, hắn bầu bạn sinh tử, tắm máu biên cương, tình yêu thấm đẫm dáng điệu thiếu niên, tiếc rằng mâu thuẫn đối lập hiểu lầm liên tiếp, từ đó đường hai ngả người thương thành lạ.

Mãi đến khi phù hoa trầm luân, càn khôn chấp chưởng, chỉ vẽ ngàn dặm giang sơn như họa, bất chợt quay đầu, cảnh đẹp quyến luyến, khung trời mênh mông. Thần tử ngôi cao, đảo điên thiên hạ, đổi lấy hiểu nhau thấy nhau mà chẳng thể bên nhau, ba thước lụa trắng.

Hòa Thân, đệ nhất quyền thần triều đại Càn Long lật tay là mây trở tay là mưa[2];

Vĩnh Diễm, Đế vương trẻ tuổi đứng sau màn bí ẩn;

Phúc Khang An, một đời dũng quan[3] thanh liêm anh tuấn vô địch thiên hạ, giữa ba người đã định trước là một hồi rắc rối cắt không đứt lo lại loạn ai cũng không thể thoát ra.

Tiếp tục đọc